Show simple item record

dc.contributor.advisorPala Güzel, Pala
dc.contributor.authorŞahin, Estel
dc.date.accessioned2021-10-19T09:51:40Z
dc.date.available2021-10-19T09:51:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6493
dc.description.abstractBu araştırmanın odağında iletişim ve hukuk fakültesinden iki grup öğrencinin Türkiye’deki mültecilerin yer aldığı basın fotoğraflarına yükledikleri anlamın incelenmesi yer almaktadır. Alımlama kuramından yola çıkarak, özellikle Roland Barthes’ın fotoğraf kavramları, studium ve punctum, mültecilere ait görsel imgelere yönelik anlamları nasıl üretip, yeniden ürettiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Tezin ana savı bu iki yorumlayıcı gruba söz konusu kavramlar anlatıldığında anlamlandırma sürecinin hatırı sayılar ölçüde değişeceğidir. Bu tezin metodolojik yönelimi nitelikseldir. Çalışma, katılımcıların düşüncelerine odaklanmak amaçlandığı için benimsenen veri toplama tekniği odak grup görüşmeleri olmuştur. Katılımcılar imgelerin pasif alımlayıcı olmalarından çok fotoğraf, fotoğrafçı ve gönderge çerçevesinde alımlama sürecinin aktif katılımcıları olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, katılımcılar, seçilmiş fotoğrafların çerçevesinin içinde ve dışında kendi düşünümsel ve özdüşünümsel anlamlarını inşa eden ve duygulanımı dile getiren aktif anlam üreticileri olarak değerlendirilmişlerdir. Bu çalışmadaki fotoğraflar, Yılın Foto Muhabirleri Dergisi’nden seçilmiştir. Çalışmanın temel eksen oluşturan studium punctum gibi fotoğraf kavramları, alımlayıcıların, fotoğrafları nasıl bir süzgeçten geçirdiklerini ve kavramlarla karşılaşmadan önce ve sonrası ortaya çıkan farklılıkları görmemizi sağlamıştır. Sonuç olarak, belli bir bağlamda foto muhabirinin çektiği “o an”, bir başka zamanmekanda katılımcıların yalnızca özdüşünümünü değil, ötekinin farklılığına yönelik farkındalığını da harekete geçirmiştir. Katılımcılar, Barthes’ın kavramları aracılığıyla basın fotoğrafları üzerine düşünerek, mültecilere ait anlatılar yaratarak, onlara yönelik derin bir anlama geliştirmeye çabalamıştır. The focus of this research is to examine the ways in which two groups of students from communication and law faculties. attribute meaning to the press photographs of refugees in Turkey. Drawing on reception theory, the thesis aims at exploring how the meaning produced and reproduced through visual images of refugees via Barthes’ concepts of photography, studium and punctum, in particular. Thus, the main argument of this thesis is that the meaning generation process will change considerably before and after these concepts are introduced to this two interpretive groups. The methodological orientation of this thesis is qualitative. As the study aims at reflections of the participants, the technique adopted in collecting data is focus group interviews. The participants are not viewed as passive receivers of images within the frame of photographer, the photograph, and the reference, but rather, active participants of the reception process. Thus, they are taken as active meaning-makers who construct their reflective and self reflective meaning and expressing affection inside and out of the frame of the selected photographs. The photographs of refugees were selected from Photo Journalists of the Year Book. The concepts, such as studium and punctum, which constituted the main axis of the study, allowed us to see how the participants built their creative meanings of the photographs before and after encountering the aforementioned concepts. As a result, the decisive moment which was captured by photojournalist in one context triggered not only the self-reflection of the participants but also the awareness of the difference of the Other in another timespace. By contemplating on the press photographs via Barthesian concepts, the participants, creating narratives about them, tried to develop deep understanding towards the refugees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöçmenen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectAlımlamaen_US
dc.subjectStudium ve Punctumen_US
dc.subjectBasın Fotograflarıen_US
dc.titleFotografik imge ve basın fotograflarında alımlamaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record