Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdamar, Betül Bilge
dc.contributor.authorKeser, Ecem
dc.date.accessioned2021-10-19T10:00:32Z
dc.date.available2021-10-19T10:00:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6495
dc.description.abstractKüresel koşullar birçok alanda olduğu gibi çalışma mekânı tasarım anlayışının yeniden şekillenmesinde de etkili olmaktadır. Süreç içerisinde değişen yenilikçi tasarım yaklaşımı, yaşanılan bu dönemde hala evrim sürecini tamamlayabilmiş değildir. Sürekli ve dönüşümlü olarak ilerleyen bu mimari algının gelecek zamanda da tamamlanamayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Değişen dünya şartlarına rağmen insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak zorundadırlar. Bu neden ile çalışma mekân ve koşulları zamana ve teknolojiye bağlı olarak sürekli bir değişim içinde olsa dahi, değişmeyen tek şey insanoğlunun çalışmaya karşı duyduğu ihtiyaç ve gereksinimdir. Günümüzde “Yeni nesil” olarak tanımlanan çalışma alanının iç mekân ölçeğinde karşılıklarının aranması ve değerlendirmesinin yapılması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Kuşakların tanımlanarak, algısal farklılıklarının ortaya konulması ile birlikte, çalışma alanlarının mekânsal gereksinimlerinin belirlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma alanlarının yeni oluşum ve mekânsal değer karşılıklarının aranmasına yönelik olarak; modern dönem itibari ile çalışma mekânın kendi dönemleri içerisinde öne çıkan ve “yenilikçi” olarak tanımlanan mekânın tarihsel süreç içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi ikinci alt amacını oluşturmaktadır. Bu noktada; nesiller arası algı ve yaşam biçimi ile ilişkilenen iç mekân yansımalarını okumak mümkün olabilecektir. Yeni nesil anlayışına karşılık gelen ofis iç mekân oluşumlarının, kullanıcı açısından değerlendirmesi ile mekânsal karşılıkların ne derece uyumlu olduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın kapsamı günümüz çalışan kuşağı olan “Z kuşağı” ile sınırlandırılmıştır. 21. Yüzyıl ile tanım kazanan “yeni nesil” çalışma alanlarının mekânsal özelliklerine dair inceleme, yüzyılın başı ile öne çıkan çalışma ofisleri çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Z kuşağının iş yaşamından beklentilerini, çalışma mekân tercihlerine ilişkin algılamalarını ortaya koyarak araştırmaktır. Çalışmada, yeni nesil ofis iç mekân değerlendirmesi; teknoloji, fonksiyon ve estetik değerler açısından ele alınmıştır. Elde edilen veriler üzerinden aynı kapsam çerçevesinde "Yemeksepeti Park" ofis binası değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada seçilen ana kütle ve örneklem dâhilinde veri toplamak için anket yöntemine başvurulmuştur. Global conditions are effective in re-shaping the workplace design concept as in many fields. The innovative design approach that has changed during the process has not been able to complete the evolution process in this period. It is an inevitable fact that this architectural perception, which is progressing continuously and alternately, will not be completed in the future. Despite the changing world conditions, people have to work to survive. For this reason, even if the working place and conditions change continuously depending on time and technology, the only thing that does not change is the need and need of human beings for work. The aim of this study is to search for and evaluate the responses of the study area, which is defined as the “new generation”, on an interior scale. It is aimed to contribute to the determination of the spatial requirements of the study areas by identifying the generations and revealing their perceptual differences. In order to search for new formation and spatial value provisions of the study areas; the second sub-purpose of the study is to evaluate and evaluate the space that stands out in its own periods and defined as “innovative” within the historical process as of the modern period. At this point it will be possible to read the interior reflections associated with perception and lifestyle. It is aimed to determine how the spatial responses are compatible with the evaluation of the office interior formations corresponding to the new generation understanding in terms of the user. The scope of the study is limited to the "Generation Z", which is the current generation. The analysis of the spatial properties of the “new generation” workspaces, which have been defined by the 21st century, were evaluated in detail within the framework of the work offices that stand out with the beginning of the century. In addition to this, it is to investigate the expectations of generation Z from business life by revealing their perceptions about workplace preferences. In the study, new generation office interior assessment searched with technology, function and aesthetic values. Based on the data obtained, "Yemeksepeti Park" office building was evaluated within the same scope. In this study, the survey method was used to collect data within the main mass and sample selected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZ Kuşağıen_US
dc.subject“Yeni Nesil"en_US
dc.subject21. Yüzyılen_US
dc.subjectKuşak Sınıflandırmalarıen_US
dc.subjectÇalışma Mekânlarıen_US
dc.subject“Yemeksepeti Park” Ofisien_US
dc.titleYeni nesil çalışma alanları iç mekân değerlendirilmesi, "yemeksepeti park" ofisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record