Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenses Özcan, Nazlı
dc.contributor.authorŞen, Ruhan
dc.date.accessioned2021-11-26T07:18:39Z
dc.date.available2021-11-26T07:18:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6653
dc.description.abstractBu çalışma, Suriyeli mülteci çocukların eğitim ihtiyaçlarını ve Türkiye'nin sunduğu eğitim hizmetlerini analiz ederek, literatürde önemli bir kavram olan Avrupalılaşma çerçevesinde eğitim hizmetlerinin yeterli düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Avrupalılaşma bağlamı ile tezin ana sorusu ve alt soruları aktarılacaktır. Tezin ikinci bölümünde Avrupalılaşma kavramının kuramsal çerçevesi ile birlikte, Avrupalılaşmanın AB kurumlarına ve politikalarına nasıl yansıdığı anlatılmıştır. Üçüncü bölüm; Avrupalılaşmanın kurumsal ve mali etkilerine odaklanmıştır. Türkiye’de kamu kurumlarında ve STK’larda AB kurumlarının ve AB fonlarının görünürlüğü incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Türkiye’de göç ve eğitim alanlarındaki Avrupalılaşma çalışmaları incelenmiştir. Dördüncü bölümde; Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısal verilerle genel durumu özetlenmiş ve Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik eğitimin Avrupalılaşması ile birlikte MEB ve ilgili kamu kurumları ve STK’larda Avrupalılaşmaya yönelik projeler incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin mülteci çocuklara yönelik eğitim politikaları, Avrupa normlarıyla kıyaslanarak anlatılmıştır. Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise; 2011-2019 yılları arasında Avrupa Komisyonu raporlarının bulguları incelenmiştir. Son olarak ‘Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların eğitiminde Avrupalılaşma var mıdır?’ sorusuna cevap aranmış ve Türkiye’de mültecilere yönelik düzenlenen eğitim politikalarının Avrupalılaşma mantığıyla kurumsallaşma düzeyine çıkamadığı sonucuna varılmıştır. This study analyzes the educational needs of Syrian refugee children and educational services that Turkey offers, also discusses whether services are provided at a sufficient level in the context of Europeanization which is an important concept in the literature. In the first part of the study, the main and sub-questions of the thesis have been stated within the context of Europeanization. In the second chapter of the study, theoretical framework of Europeanization and how it is reflected in EU institutions and policies have been explained. The third chapter focuses on institutional and financial implications of Europeanization. Visibility of the EU institutions and EU funds in public institutions and Non-Governmental Organisations (NGOs) in Turkey have been examined. Also in this section, Europeanization studies on migration and education in Turkey have been examined. In the fourth chapter, the situation of Syrian refugees in Turkey has been summarized in general terms with statistical data. Also Europeanization of education for Syrian refugees in Turkey and related projects of Ministry of Education and NGOst have been examined. In addition, education policy for children refugees in Turkey has been described in comparison with European norms. In the conclusion chapter of the thesis, the findings of European Commission reports fort he years between 2011-2019 have been examined. Finally, the answer of the main question of the thesis “'Is there Europeanization in Syrian refugee children's education in Turkey?' has been sought and it has been concluded that Turkey’s educational policies towards Syrian refugees couldn’t reach institutional level within the logic of Europeanization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupalılaşmaen_US
dc.subjectTürkiye'de Suriylei Mültecilerin Eğitimien_US
dc.titleTürkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların eğitimi ve Avrupalılaşmaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record