Total Visits

Views
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri2517
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması2028
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü1483
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi878
Kurumsal sosyal sorumluluk : Vestel örneği(legacy)855
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri756
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler696
Türkçe metni Türk işaret diline dönüştürme(legacy)690
Başkent Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası(legacy)677
Kolorektal diminutif poliplerden soğuk biyopsi forseps yöntemiyle alınan örneğin boyut ve sayısının patoloji sonuçları ile ilişkisi668