Now showing items 1-3 of 3

  • Anonim şirketlerde kâr payı, kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrılması 

   Ünal, Ahmet, Cemil (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Kâr, Farsça kökenli bir kelimedir. Kârın sözlük anlamı; alışverişden sağlanan para kazancıdır. Öğretide yapılan bir tanıma göre kâr; belli bir süre içinde, ekonomik faaliyetleri sebebiyle bir ticari işletmenin varlığında ...
  • Marka Tescilinden doğan hakların tüketilmesi ilkesi ve istisnaları 

   Karakurt, Yasemin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle ...
  • Tescilli markanın kullanılma yüklentisi 

   Kahveci, Burcu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Marka, işletmeler arasında rekabette gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bugün yatırımcıları risk üstlenmekteki ikna edici unsurlardan biri de yatırım alanındaki markanın gücüdür. Ekonomik ve ticari hayatta bu denli öneme ...