Now showing items 72-91 of 187

  • Genelleştirilmiş takım oryantiring problemi için yeni matematiksel modeller 

   Ulu Gökalp, Ezgi Gül (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Takım Oryantiring Problemi (TOP) belirli sayıda gezginden (m) oluşan bir takımın başlangıç noktasından başlayarak verilen zaman kısıtı altında en yüksek getiriyi sağlayan müşterilere uğrayarak başlangıç noktasına dönen ...
  • Genelleştirilmiş yayılma problemi için karma çözüm yöntemi 

   Genç, Yiğit Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bu çalışmada, günümüzde şebeke tasarım problemlerinde kullanılan Genelleştirilmiş Yayılma Problemi için yeni sezgisel çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Genetik Algoritma, Tavlama Benzetimi ve Kuş Sürüsü Algoritmasına ...
  • Gerçek zamanlı görev zamanlayıcı metotlarının uzay araçları simülasyonları üzerinde karşılaştırılması 

   Güllüoğlu, Mehmet Emin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde gerçek zamanlı gömülü sistem uygulamaları önemli rol oynamaktadır. Uydular ise uzay çevresel şartlarına dayanıklı gerçek zamanlı gömülü uygulamalardır. Ticari veya askeri bir uydu projesi yaklaşık üç yüz milyon ...
  • Gezgin robotlarda eş anlı haritalama ve konum belirleme 

   Alp, Orkun (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Otonom gezgin robotlar görevlerini yerine getirmek için gezinim sırasında öncelikli olarak konumlarını belirlemelidir. Robot konumunun belirlenmesi odometrik veriler, algılayıcı ölçümler ve harita bilgilerinin ...
  • Görüntü mozaikleme ile panoramik görüntü üretimi 

   Varol, Ahmet Hamdi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Görüntü mozaiği aynı sahneye ait sıralı görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir panoramik görüntüdür. Bu yöntem esas olarak haritalama uygulamaları, insansız hava araçlarından alınan görüntülerin değerlendirilmesi ...
  • GSM 900 bandında komşuluk ilişkilerini kullanarak optimal frekans planlama 

   Kavlak, Hakan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   GSM sisteminde, iletişim tekniğinin temelini oluşturan zaman bölmeli çoklu erişim modeli ve mevcut frekans bandı kullanılarak ancak sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verilebilir. Kullanıcının artması ile havada bulunan ...
  • Güneş enerjisi ile çalışabilecek rijit hava gemilerinin kavramsal tasarımı 

   Gültekin, Ali Serdar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bu tezin amacı, güneş enerjisi ile çalışacak sivil amaçlı hava gemilerini uygulanabilirlik ve öngörülebilir ekonomik kısıtlar çerçevesinde araştırmaktır. Bu tez temel olarak iki soru çerçevesinde konuyu ele almaktadır. ...
  • Güneş enerjisinden ısı ve elektrik eldesinin tekno-ekonomik simulasyonu: Örnek bir uygulama 

   Tutaşı, Celaleddin Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, sıcak su ve elektriğe beraber ihtiyaç duyan tüketiciler için fotovoltaik ve termal sistemlerin ayrı ayrı veya bütünleşik kullanımı sistem tasarımı yapıp, simülasyon ile üretim değerlerini hesaplamaktır. ...
  • Günlük gazete dağıtım planlaması 

   Derya, Tusan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Gazete Dagıtım Problemi (GDP), her gün basım merkezlerinde basılan gazetelerin, dagıtım araçları kullanılarak, bazı özel kısıtlar altında bayilere tasınması problemidir. Bu çalısmada, Türk basın sektöründe gazete ...
  • Gürsu-Bursa fotovolatik güç santralinin simülasyonu; teknoekonomik ve çevresel optimizasyon 

   Gültuna, Kıvılcım Merve (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu tezin amacı, Gürsu Bursa Bölgesinde bulunan fotovoltaik güç santralinin teknoekonomik ve çevresel optimizasyonuna yönelik bir simülasyon modeli geliĢtirilmesidir. Yenilenebilir enerji yatırımcılarının daha az zaman ...
  • Hastane bilgi yönetim sistemlerinde iş zekası uygulaması 

   Gözcü, Mustafa Kaan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Hastaneler, içerisinde birçok uzmanlık alanını barındıran karmaşık yapıda organizasyonlardır. Hastanelerde bu karmaşık organizasyon yapısı içerisindeki iş süreçleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) olarak adlandırılan ...
  • Havacılık endüstrisinde kullanılan pekiştirilmiş alüminyum panel plakaların basma yükü altında sayısal ve deneysel analizi 

   Cengiz, İsmail (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Havacılık endüstrisinde birincil yapıların ağırlıklarının azaltılması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli ve zorlayıcı bir konudur. Hava platformlarının yarı-monokok gövde yapılarında temel bileşen olarak ...
  • Havadan yere atılan bir füze için farklı güdüm algoritmalarının karşılaştırmalı analizi 

   Yılmaz, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde; hareketsiz, sabit hızlı ve sabit ivmeli hedef tipinin kullanıldığı senaryolar için iki farklı füze dinamiğinin kullanıldığı kapsamlı bir füze hareket modeli üzerinde literatürdeki yaygın güdüm algoritmaları ...
  • Hibrit otomobillerin seçimine yönelik bir modelin geliştirilmesi 

   Şimşek, Esra (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Sürekli artan dünya nüfusu, şehirleşme ve sanayileşmenin çok büyük etkisiyle enerji ihtiyacımız her geçen gün artmakta fakat buna paralel olarak aynı kolaylıkta bu ihtiyaç karşılanamamaktadır. Talep edilen enerjinin arzı ...
  • Hiperspektral mikroskopi ile kanserli dokuların spektral özelliklerinin sınıflandırılması 

   Oktan, Aynur Didem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hiperspektral görüntüleme (HSI) sistemi yüzlerce spektral bandı kullanarak görüntü içerisindeki her bir piksele ait spektral bilgiyi elde etmeyi amaçlayan yeni bir teknolojidir. Daha çok uzaktan algılama alanında kullanılan ...
  • Hipokrat-I: Bayes ağı tabanlı tıbbi teşhis destek sistemi 

   Yücebaş, Sait Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Klinik karar destek sistemleri; klinik kararlarda destek saglayan bilgisayar programlarıdır. Bu sistemler hekimlere, hastalara ait özel klinik bilgileri dikkate alarak karar verebilmeleri için yardım eder. Klinik karar ...
  • Hitit civiyazısı işaretlerinin otomatik Çevirisi 

   Dik, Elif Ceren (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı Hitit çiviyazısı işaretlerinin bilgisayar teknolojileri kullanılarak çözümlenmesinin mümkün olduğunu göstermek ve bu doğrultuda atılabilecek yeni adımlar için bir başlangıç oluşturmaktır. Tarihte ilk ...
  • Hitit çiviyazılı metinlerin okunmasında uzman sistem uygulama örnekleri 

   Yeşiltepe, Müyesser Beste (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Hititçe, Hitit çiviyazısı ile yaş kil tabletler üstüne yazılıp tabletleri fırınlanarak kalıcı hale getirilen bilinen eski Hint-Avrupa dillerinden biridir. Tabletlerin şimdiye kadar bir bölümü gün ışığına çıkarılabilmiş, ...
  • Hitit çiviyazısı işaretlerinin bilgisayar desteği ile okunması ve veri madenciliği uygulama örnekleri 

   Aşuroğlu, Tunç (Başkent üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Anadolu’da M.Ö. 1650 - 1200 yılları boyunca hüküm süren Hitit krallığı ve imparatorluğu o dönem dünyasının en büyük güçlerinden birisi sayılmaktadır. Hititlerin kullandığı Hititçe, Hint-Avrupa dil ailesinin bilinen en eski ...
  • HT-29 kanser hücrelerinin metastaz takibi için mikro kanallarda tespiti ve sayılması 

   Yılmaz, Sıla (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Kanserden ölümlerin sebebi bir çok durumda metastazlar olup, temel olarak tümörler değildir. Primer tümör dışına yayılmadan önce hastaya kanser teşhisi konulduğu zaman hastanın hayatta kalma şansı artar. Metastazın ne ...