Now showing items 1-20 of 251

  • 2 Boyutlu (2D) ve 3 boyutlu (3D) full hd laparoskopi sistemleri için eğitim fantomu tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

   Başboğa, Özhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Laparoskopik cerrahi günümüzde açık cerrahiye oranla minimal ınvazif cerrahi yöntemler kullanması, hastanın kısa sürede iyileĢmesi ve hasta konforu için yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Laparoksopi sistemlerinin ...
  • 65 Yaş ve üzeri kişilerde sensörinöral işitme kaybının, video baş itme testi bulguları ile karşılaştırılması 

   Köseoğlu, Hasibe (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   AMAÇ: Çalışmamızın amacı 65 yaş ve üzeri bireylerde sensörinöral işitme kaybını video baş itme testi bulguları ile değerlendirmek. GEREÇ- YÖNTEM: Hastalar vHIT kazanç değerlerinin yaş ile ilişkisinin değerlendirilmesi ...
  • Adli uygulamalar için ses içerik analizi 

   Sarman, Sercan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde artan şiddet olayları, adli incelemelerin de önemini artırmıştır. Şiddet olaylarının ardından gerçekleştirilecek olan adli incelemeler esnasında, erişilebilir durumda olan bütün işitsel ve görsel veriler oldukça ...
  • Akciğer grafiklerinde nodül gelişiminin izlenmesi 

   Engin, Muharrem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmada akciğer grafilerinden nodüllerin gelişimlerini otomatik olarak tespit eden bir sistem önerilmiştir. Akciğer nodülleri yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Nodüller, tomografi gibi nispeten daha riskli ya ...
  • Akut miyokard hasarının troponin biyosensör ile ölçülmesi 

   Haberal, Orhan Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Koroner kalp hastalıkları Türkiye’de yetişkinlerde ölüm oranının en yüksek olduğu hastalıklardan biridir. Özellikle kardiyopulmoner bypass ameliyatı sonrası hastalarda miyokard enfarktüs riski oldukça yüksektir. ...
  • Akıllı ulaşım sistemleri üzerine bir sistematik literatür taraması 

   Güven, Ali Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Akıllı şehirler, sakinlerini dijital topluluklara dönüştüren ve onların hayatını her yönden kolaylaştıran bir anlayışla hızla gelişmektedir. Akıllı şehirlerin en önemli parçası olan akıllı ulaşım sistemleri (AUS), herkesin ...
  • Alerjen proteinlerin otomatik sınıflandırılması 

   Eren, Öykü (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Alerjen proteinlerin tanınması ve sınıflandırılması, özellikle son yıllarda sıkça kullanılan genetik değisikliğe uğramıs gıdaların denetlenmesi ve biyo-ilaçların tasarımı açısından büyük önem kazanmıstır. Dünya Sağlık ...
  • Aliev-panfilov modeli kullanarak kalbin elektriksel aktivitesinin 3-boyutlu simülasyonu 

   Cunedioğlu, Uğur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Kalbin elektriksel aktivitesi ile ilgili veriler kalbin fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Kalbin elektriksel aktivitesinin araştırılmasında deneysel ölçüm yöntemleri en çok kullanılan yöntemler olmalarına ...
  • Analysis of Cryptocurrencies 

   Ulusoy, Görkem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   During recent years Cryptocurrencies is one of the exciting discussion topics. Unfortunately, there is not yet a reliable reference on this topic. During this study cryptocurrencies will be investigated including their ...
  • Anjiyografi görüntülerinde damar daralmalarının evrişimsel sinir ağı yöntemi kullanılarak belirlenmesi 

   Demir, Ahmet Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Koroner arter hastalığı (KAH) dünya genelinde en sık görülen kalp hastalığı türüdür. Kardiyovasküler hastalıklar genellikle kalp krizi, anjina veya inmeye yol açabilecek daralmış veya tıkanmış kan damarlarını içeren koşulları ...
  • Aralıklı talep tahmin modellemesi 

   İpek, Necdet Kunter (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tahminleme ya da öngörüleme, bugünden geleceğe ışık tutarken bize en önemli yol göstericidir. Yüksek verimli bir öngörüleme aynı zamanda yüksek verimli bir fabrika anlamına gelmektedir. Bu noktada üretimi yapılacak olan ...
  • Arıma ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak hibrit tahmin modeli geliştirilmesi 

   Ateşonğun, Ahmet Adil (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Zaman serileri tahmini, temel veri özellikle doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenler içeriyorsa karmaşık bir işlemdir. Bu çalışmada, doğrusal bir metot olan Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) ve doğrusal olmayan ...
  • Askeri araçlarda süspansiyon sistemi krom kaplama çap ölçümü bulanık süreç kontrolü 

   Akalın, Yeşim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Askeri araçların kullanım alanları bakımından zorlu arazi koşullarına dayanıklı olabilmeleri için etkili, kullanışlı ve aracı yol şartlarında aldığı darbelerden koruyabilecek yağ içeren süspansiyon sistemlerine sahip ...
  • Assocıatıng mıcrorna wıth ıts chemotherapy resıstance 

   İğdeli, Muratcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Genes are regulated by several factors including tiny molecules, called microRNAs. This regulation affects several processes in the cell. Recent findings suggest that microRNAs play important role in resistance to certain ...
  • Ataletsel ölçüm birimi hata analizi ve modellenmesi 

   Akbaş, Eren Mehmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Ataletsel navigasyon sistemi, navigasyon denklemleri üzerinden ataletsel ölçüm birimi algılayıcı çıktılarını kullanarak konum, hız, ivme ve yönelim hesaplamaktadır. Hız değerlerin elde edilmesi için gerekli tümlev alma ...
  • Azami genlik algılı yüksek çözünürlüklü zaman-frekans analizi 

   Çelik, Yusuf Görkem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, sayısal ses işaretlerinin incelenmelerinde sıklıkla kullanılan literatürde mevcut farklı tür zaman–frekans analizleri incelenmiş ve kısa zamanlı Fourier dönüşümü temel alınarak yüksek zaman ve frekans ...
  • Azot içerikli karbon nanopartikül üretimleri için kolay uygulanabilir bir yöntem önerisi: Yoğun ortam plazması ve üretime etki eden faktörlerin istatistiksel analizi 

   Demirkaynak, İklim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Gerçekleştirilen tez kapsamında sınırlı sayıda araştırmacının üzerinde çalıştığı sıvı fazda yoğun ortam plazma teknolojisi (dense medium plasma) (SFYP) ile yapılan üretim prosesine etki eden işlem faktörleri(parametreleri) ...
  • Basınç, sıcaklık ve nem parametreli kalibrasyon sistemi 

   Çoruh, Barış (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Günümüzde görülen hastalıkların teşhis ve tedavisine biyomedikal cihazların katkısının giderek arttığı bilinmektedir. Biyomedikal cihazların parametrelerinden biriside kritik değer aralığıdır. Kritik değer aralığı ...
  • Bilgisayarla görü tabanlı satranç oyunu izleme sistemi 

   Koray, Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada satranç müsabakalarındaki hakemlerin karar verme sürecine destek olabilecek, müsabaka boyunca yapılan hamleleri tespit edebilen ve tespit ettiği hamleleri yorumlayabilen gerçek-zamanlı bir bilgisayarla görü ...
  • Bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelere göre algı analizi 

   İlbaş, Çığır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalışmada, bilişim suçları algısının demografik faktörlere göre değişimi incelenmiştir. Farklı ülkelerin hukuk sistemlerine göre bilişim suçu sayılan fiilleri bireylerin ahlaki ve hukuksal düzlemde nasıl değerlendirdiklerini ...