Show simple item record

dc.contributor.advisorGençtürk Hızal, G. Senem
dc.contributor.authorGençyürek Erdoğan, Merve
dc.date.accessioned2015-03-16T09:26:59Z
dc.date.available2015-03-16T09:26:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2095
dc.description.abstractTüketim kavramı ve boş zaman pratikleri, bireylerin toplumsal statülerini belirlemede yardımcı ve yaşam tarzlarını oluşturmada oldukça önemli kavramlar olarak kabul edilmektedir. Kapitalist sistemin şekillendirdiği reklam metinleri zaman, mekan ve beden ekseninde hedef kitlelerine göre söylemler içermektedir. Bu çalışmada 2013 yılı yaz döneminde (haziran, temmuz, ağustos) Türkiye yazılı basınında Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinde yayınlanan turizm faaliyetlerine yönelik reklam metinleri göstergebilimsel yöntemle çözümlenmektedir. Çalışmada gösteren ve gösterilenden oluşan gösterge düzlemi, birincil anlamlandırma ve ikincil anlamlandırma düzlemleri reklam metinlerinin çözümleme katmanlarını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, turizm reklamları aracılığıyla, reklamın kültürel ve toplumsal bir metin olarak farklı yaşam tarzlarını nasıl (yeniden) ürettiğini ortaya koymaktır. Yapılan çözümleme sonucunda, reklam metinlerinin gazetelerin hedef kitleleri doğrultusunda benimsenen ideolojileriyle yaşam tarzlarını yeniden ürettikleri ortaya konmuştur. Kapitalist sistemin körüklediği tüketimin, boş zamanı da kontrol altına alarak yönlendirdiği belirtilebilir. Çalışma zamanının karşılığı olarak sunulan boş zaman, turizm faaliyetleri kapsamında da planlı bir biçimde tüketime sunulmuştur. Boş zamanını geçirmek için tatil tercih eden bireyin, hangi faaliyetleri yapabileceği çoğunlukla bellidir. Bu tüketim biçimi de bireylerin toplumsal statülerini belirlemede dolayısıyla yaşam tarzının oluşmasında rol oynamaktadır. İncelenen reklam metinlerinde yer verilen vurgularla yaşam tarzlarının oluşturulmasında ve yayılmasında reklamın ideolojik bir araç olarak işe koşulduğu görülmektedir. It is accepted that the consumption notion and spare time practices are relatively suplementary and substantial notions determining the social status of the individuals and constituting life styles of them. The advertising text which are formalised by the capitalist system, include the expressions in the scope of time, place and body according to the target groups. In this study, the advertising texts puplished in Cumhuriyet, Hürriyet and Zaman newspapers at Turkey Printed Press for Tourism Activities are resolved with the Semiological methods. The display platform indicating and comprising from the displayed in the study, literal meaning and secondary meaning platforms consist the analysis layers of the advertising text. The aim of the study is to present how the advertisement reproduces the different life styles as a cultural and social copy through Tourism Advertisements. In the result of the analysis made, it is presented that the advertising text and the newspapers reproduce their life styles in the direction of their target groups and the ideologies adopted. It is specified that the consumption worked up by the Capitalist system orients by controlling the spare time. The spare time presented in acknowledgment of the study time is presented to the consumption as planned in the scope of tourism activities. It is mostly obvious which activities the individual preferin holiday in order to spend spare time, can make. This kind of consumption style plays a role in order to determine the social status of the individuals and accordingly compose their life style. It is seen that the advertisement is used as an ideological mean in order to be comprised and expanded the life style with emphasises situated in the advertising text analysed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectYaşam tarzıen_US
dc.subjectBoş zamanen_US
dc.subjectTurizm faaliyetlerien_US
dc.subjectReklamlaren_US
dc.subjectTurizm reklamlarıen_US
dc.titleTurizm reklamlarında yaşam tarzlarının inşası: göstergebilimsel çözümlemeen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record