Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmen, İlknur
dc.contributor.authorEnginer, Erman
dc.date.accessioned2015-04-27T07:22:01Z
dc.date.available2015-04-27T07:22:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2220
dc.description.abstractBu çalısmada Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu’ndaki (HUB) veriler kullanılarak PHP, SQL ve AJAX teknoljileri ile bir herbaryum sorgulama programı gelistirilmistir. Herbaryumlar özellikle botanik, ekolojik ve eczacılık çalısmaları için bir bilgi kaynagı olusturmaktadır. Bu kaynagın sistemli bir sekilde bilgisayar ortamındaki bir veritabanına aktarımı ile veritabanlarının bize sagladıgı hızlı sorgulama ve düzenli kayıt tutma imkanlarından faydalanabiliriz. Bu çalısmanın amacı HUB’daki verilerin veritabanına aktarılması ile hızlı, kullanıslı ve detaylı sorgulama yapılmasıdır. Bu amaç dogrultusunda çalısmada gelistirilen program, online ortam için tasarlanmıs ve gelismis teknolojiler kullanmaktadır. In this study, an herbarium search software is developed with PHP, SQL and AJAX technologies from the data in Hacettepe University Department of Biology Herbarium (HUB). Herbariums are sources of valuable information for especially botany, ecology and pharmaceutic studies. With the systematic transfer of this source to a database in a computer environment we could use the advantages of databases like fast querying and ordered recording. The aim of this study is to make fast, usable and detailed queries with the transfer of the data in HUB to a database. The developed software for this aim is designed for online environment and uses advanced technologies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess)
dc.subjectHUBen_US
dc.subjectBaskenten_US
dc.subjectHacettepeen_US
dc.subjectHerbaryumen_US
dc.subjectSorgulamaen_US
dc.subjectArama motoruen_US
dc.subjectDijital herbaryumen_US
dc.subjectSanal herbaryumen_US
dc.subjectBotaniken_US
dc.subjectBilisim sistemlerien_US
dc.subjectPHPen_US
dc.subjectSQLen_US
dc.subjectAJAXen_US
dc.titlePHP, SOL ve AJAX teknolojileri kullanarak Hacettepe Üniversitesi biyoloji bölümü herbaryumu için bir sorgulama yazılımının geliştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record