Show simple item record

dc.contributor.advisorErçelebi Ayyıldız, Tülin
dc.contributor.authorKıral, Alper
dc.date.accessioned2019-02-26T13:24:39Z
dc.date.available2019-02-26T13:24:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/3000
dc.description.abstractYazılım projelerinde göz ardı edilen zaman kısıtlılığı, insan faktörü gibi birçok önemli nokta ileriye dönük büyük problemler ortaya çıkarmaktadır. Yazılım kalitesi ölçülerek Bakım-onarım, fonksiyonellik, güvenilirlik gibi önemli noktalarda meydana gelebilecek bu problemlerin önüne geçilebilir. Bu çalışmada ISO 9126 kalite standardı kapsamında yazılımın bakım kolaylığı özelliğinin ölçümünde kullanılan ölçütler incelenmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için uzay ve havacılık alanından 40 adet nesne yönelimli açık kaynak kodlu, JAVA programlama dilinde kodlanan yazılım projesi seçilip kod karmaşıklık analizi yapılmıştır; Chidamber and Kemerer (CK), Lorenz and Kidd (LK) ve McCabe’s Complexity Suite ölçüt kümelerine ait ölçüt değerleri Understand statik kod analiz aracıyla belirlenmiştir. Bu ölçüt değerlerinin literatür çalışmasında elde edilen eşik değerleri geçip geçmediği karşılaştırılmıştır. 40 adet nesne yönelimli açık kaynak kodlu JAVA yazılım projesi için eşik değerleri geçen ölçüt frekansları hesaplanmıştır. Tespit edilen frekans değerleri arasındaki uyum Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) makine öğrenme ile araştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, yazılımın bakım kolaylığı özelliği ölçümünde kullanılan Weighted Methods per Class (WMC), Coupling Between Objects (CBO), Response for Class (RFC) gibi CK ölçütlerine ek olarak Number of Children (NOC), Number of Inherited Methods (NIM) ve Ratio of Comment per Code (C/C) ölçütlerinin de anlamlı ölçüm sonuçları verdiği gözlemlenmiştir. In software projects, many points that are overlooked such as time constraints and human factors are causing great problems in the future. By measuring the quality of software projects, problems that may arise in important parameters such as maintenance-repair, functionality and reliability can be eliminated. In this study, metrics that can be used for measuring maintainability quality attribute within the scope of ISO 9126 Quality Standard are examined. In order to perform the study, 40 open source object-oriented software belonging to space and aviation domain was selected and code complexity analysis was performed. Values of metric sets such as Chidamber and Kemerer (CK), Lorenz and Kidd (LK) and McCabe's complex Suite were determined by the Understand Code Analysis tool. It was determined whether the obtained values exceeded the threshold values indicated in the literature. Frequencies of metrics passing threshold values were determined for 40 open source object-oriented software projects, and the consistency among the metrics was evaluated using WEKA Machine Learning Software. When the results were evaluated, it was observed that in addition to CK metrics such as WMC, CBO, and RFC, which measure the maintainability quality attribute, NOC, NIM, and the Ratio of Comment/Code metrics have been observed to yield significant measurement results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazılım kalite ölçütlerien_US
dc.subjectYazılım kalite ölçümüen_US
dc.subjectBakım kolaylığıen_US
dc.subjectCKen_US
dc.subjectLKen_US
dc.subjectMcCabeen_US
dc.subjectISO 9126en_US
dc.subjectUnderstanden_US
dc.subjectWEKAen_US
dc.titleYazılımların bakım kolaylığı ölçümü için yazılım ölçütleri önerisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record