Now showing items 1-6 of 6

  • Adenoid hipertrofisinin orta kulak rezonans frekansına etkisi 

   Menteşe, Onur Murat (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Timpanometri orta kulak rahatsızlıklarının ayırıcı tanılarında kullanılan hassas, maliyeti düşük, non-invaziv ve basit bir yöntem olarak bilinir. Düşük frekanslı probe tone’ler sıklıkla kullanılmasına rağmen, kemikçik ...
  • Karotis arter stenozu olan hastalarda tinnitusun değerlendirilmesi 

   Kale, Özge (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Karotis arter stenozu, kranial iskemik enfarkt oluşumuna ve inme gelişimine neden olabilen, önemli bir tıkayıcı arter hastalığıdır. Karotis arter stenozunda tanı yöntemleri olarak; ultrasonografi, manyetik rezonans ...
  • Parkinson hastalarında orta kulak bulguları 

   Teoman, Gözde (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Östaki borusu orta kulak için çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Orta kulağın atmosferik basınçla dengelenerek timpanik membranın iç ve dış kısmındaki basıncın eşitlenmesini sağlar. Kulak zarı en yüksek genlikte ve her ...
  • Prelingual dönemde ortaya çıkan işitme kaybının vestibüler labirent üzerindeki etkisi 

   Tanyeri, Oya (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   işitme, dış ortamda meydana gelen ses dalgalarının kulağımız tarafından toplanması ve beyindeki merkezler tarafından algılanmasına kadar olan süreç olarak tanımlanmaktadır. işitme kaybı hangi düzeyde olursa olsun bireylerin ...
  • Septum deviasyonu olan hastalarda multifrekans timpanometri bulguları 

   Güldüz, Murat (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Literatürde, klasik timpanometri performansının orta kulak akustik özelliklerini değerlendirmede yeterli olup olmadığı tartıĢılmaktadır. Klasik timpanometriler de sıklıkla 226 Hz, prob ton kullanılmaktadır. Çoklu ...
  • Yetişkinler için işitme engeli ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması 

   Aktan, Suat (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   İletişimin temel yapı taşlarından biri olan işitme duyusu bireylerin duyusal ve sosyal uyumunu etkileyen etmenlerdendir. Bu etkilenimi değerlendirmek amacıyla bu araştırmada ‘Yetişkinler için işitme Engeli Ölçeği (Hearing ...