Total Visits

Views
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri2518
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması2029
Başkent Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası(legacy)1511
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü1485
Spor salonunda çalışan vücut geliştirme sporu yapan spor hocalarının, beslenme durumları ve beslenmeye bağlı takviye destek ürün kullanımlarının saptanması.(legacy)1349
İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi(legacy)1181
Beden kitle indeksinin yeme bağımlılığı, dürtüsellik, depresyon ve anksiyete ile ilişkisi(legacy)1047
Kurumsal sosyal sorumluluk : Vestel örneği(legacy)882
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi880
Örgütlerde oluşan sosyal ilişkilerin örgütsel güvenin alt boyutlarına etkileri: Başkent Üniversitesi Örneği(legacy)867