Total Visits

Views
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması11219
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler9900
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri6505
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri6053
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü4509
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi4108
Neoliberal ekonomi politikaları uygulayan ülkelerin finansal krizlere olan duyarlılıkları: Türkiye örneği3847
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi3370
İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar2718
Plazminojen aktivatör inhibitör-1 4G/5G gen polimorfizminin iskemik inme riski üzerine etkisi2708