Total Visits

Views
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması6182
Türkçe metni Türk işaret diline dönüştürme4943
Başkent Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası4620
Kolorektal diminutif poliplerden soğuk biyopsi forseps yöntemiyle alınan örneğin boyut ve sayısının patoloji sonuçları ile ilişkisi4163
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri3069
Spor salonunda çalışan vücut geliştirme sporu yapan spor hocalarının, beslenme durumları ve beslenmeye bağlı takviye destek ürün kullanımlarının saptanması.2905
İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi2411
Kurumsal sosyal sorumluluk : Vestel örneği2292
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi2206
Beden kitle indeksinin yeme bağımlılığı, dürtüsellik, depresyon ve anksiyete ile ilişkisi2191